Класическа Йога

Класическата йога включва изпълнението на основните практики характерни за системата на йога – асани, мудри, пранаяма, бандхи, мантри, крии, медитация и релаксация, които са структурирани така, че да издигат енергията, вибрацията и интуицията, да подобряват здравето, имунитета и благополучието. Целта на класическата практика по йога е да реализира потенциала на практикуващите за по-щастлив и хармоничен живот.