Габриела Димитрова

Simple Instagram Icon
Simple Facebook Icon

Movement Therapist

Аз съм Габи и преподавам Мобилити, защото вярвам, че всеки има нужда от по-добро познание и да развива способностите на тялото си, да се запознае с движението по различен начин. Мобилността дава свобода да се движиш без болка и ограничения. Развива гъвкавост, сила и контрол. Изгражда и укрепва връзката между ума и тялото. Искам да предам любовта към движението и грижата за нас самите. Движението е живот.

Обучения и сертификати:


  • Пилатес преподавател 200 часа (CPT200)
  • How to write an Exercise Program - Urbacise Ltd
  • Stretch and Mobility: Fundamental Guide to Mobility - A Wildes
  • Онлайн - Pilates Teacher Training & CPD Certification - Josie McKenley
  • Курс по „Мобилност“ при Радослав Рангелов, Motivity