ЕКИП

Вени Захариева

Body Mechanic

Невена Петкова

energy healer

Диляна Котева

calma founder

Венета Евтимова

Yoga Teacher

Олесия Головчанова

Цветомир Цветнаов

power yogi

Надя Спасова

Нанси Найденова

Kundalini yoga teacher

Ивета Петрова

chakra balancer

Стела Колева

Holistic therapist